Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/goaheadbg/www/root/system/init.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/goaheadbg/www/root/system/init.php:15) in /home/goaheadbg/www/root/system/init.php on line 19
Организиране на корпоративни и частни събития | GO AHEAD
GO AHEAD

За насЗа нас

“GO AHEAD” ООД е основана и се ръководи от Гергана Тодорова. Екипът се сформира през 2007г. от професионалисти с опит в различни области: организатор събития, филолози, PR-спе-циалист, декоратор, специалист – графичен дизайн.

Поради зачестилите запитвания, от средата на 2008г. GO AHEAD разшири дейността си и вече обслужва и частни лица като организира семейни тържества и обществени мероприятия.

Методът на работа, установен в компанията, е всеки проект да се обслужва с постоянното съдействие на Мениджър на проекта, който съпътства клиента по време на целия работен процес. Така общуването между клиент и компания се свежда до една точка на комуникация – необходимост за пестене на време при активното участие на по-голям брой специалисти от различните отдели: "Търговски", "Творчески", "Реализация" и "Административен".

Процесът на разработка на даден проект започва с интензивно общуване на Мениджъра на проекта с клиента за уточняване на целите и ресурсите му. Този етап се фокусира върху по-пълването на формуляр-запитване и завършва с първоначално офериране, представящо конкретния подход на GO AHEAD при подготовката и провеждането на събитието, както и основното разпределение на бюджета.

След подписването на договор Мениджъра на проекта запознава клиента с представи-телите на Творческия отдел, които създават кратки презентационни материали на три вари-анта за провеждане на събитието. Едновременно с това Търговският отдел актуализира це-новата информация и калкулира окончателната оферта за всеки от вариантите. При потвър-ждаване на избора от клиента творческата ни група разработва идеята, написва сценария и текстовете по него и създава всички печатни и електронни материали.

Реализацията на крайния продукт се осъществява от отдел "Реализация", отново при постоянно участие на Мениджъра на проекта. Този екип носи отговорност за всички детайли по организирането и провеждането на мероприятието. Негово задължение са изпълнението на част от задачите, поставени от клиента, както и договарянето и контролът на под-изпълнителите. В деня на мероприятието всички членове на екипа са на разположение на клиента.

Административният ни отдел се грижи за своевременното оформяне на всички отчетни документи, осигуряването на гаранции, комуникацията с институции и партньори.

След края на мероприятието Мениджърът на проекта изготвя писмен анализ на постиг-натото. Анализът се изготвя задължително и безплатно, по разработен от GO AHEAD модел. Досие на проекта се пази в архива на компанията с оглед облекчаване на работата при повторно обслужване на същия клиент.

Някои по-големи наши клиенти са (виж пълния списък с клиенти):

"Лазурит 94" АД

Търговската марка "Глазурит" принадлежи на най-голямата химическа компания в света- BASF. "Лазурит 94" АД успешно работи вече 15 години, като развива авторепаратурния бранш в България. Това е и първата компания, внедрила цялостна система от специализирани екологични продукти.

 
"Еко България" ЕАД

Притежава мрежа от 58 бензиностанции "ЕКО" в цялата страна. Компанията е построила нови съоръжения, придобила и модернизирала построени вече обекти, така че броят на бензиностанциите ЕКО непрекъснато се увеличава.

 
"Трейс – Ипома" АД

Най-големият производител на пластмасови изделия на Балканите и лидер на пазара за опаковки. "Трейс - Ипома" постига изискванията на пазара чрез качествен и развиващ се бизнес.

 
"Интерснак България" ЕООД

Компанията е местното представителство на "Интерснак" ГмбХ, гр. Кьолн - производител на популярните хранителни продукти "Чио Чипс", "Макси Микс" и др. "Интерснак" е една от водещите компании за производство на снаксове в Европа. През 2002 г. тя навлиза на българския пазар, основавайки свое дъщерно дружество и закупувайки българската марка "ЧИПИ ЧИПС".

 
"Фадата" АД

Компанията е системен интегратор и един от водещите доставчици на софтуерни/хардуерни продукти. От основаването си през 1990г. компанията се е разраснала до повече от 100 специалиста - програмисти и консултанти.

 

Изборът на партньори и подизпълнители е от особена важност за нас, затова раз­ра­бо­тих­­ме прецизна вътрешна процедура за проучването и утвърждаването им. Разчитаме на ве­че проверени през годините партньорства с екип психолози – специалисти в областта на чо­вешките ресурси, преводачи, треньори, компания за логистика и др. При силно из­ра­зена специфика на събитието прив­личаме специалисти от съответната сфера за про­фе­си­о­нал­ни кон­сул­та­ции.