Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/goaheadbg/www/root/system/init.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/goaheadbg/www/root/system/init.php:15) in /home/goaheadbg/www/root/system/init.php on line 19
Сценарий
GO AHEAD

СценарийСценарий

Всеки текст указва обста-новката, действащите лица и развитието на мероприятието във всеки един момент. Сце-нарият съдържа пълните текстове на речите или репликите на всяко от действащите ли-ца, както и заглавията на музикалните произведения, използвани като звуков фон. По поръчка на клиента може да бъде създаден оригинален сценарий, с ограничено или не-ограничено последващо използване или да бъде избран сценарий от нашата библиоте-ка.

« Назад